Gaius Care -kylpyhuoneet

Omatoimisuutta ja hoivaa tukevat Original-kylpyhuoneet hoivakoteihin, palvelutaloihin ja erityisasumiseen sekä Hospital-kylpyhuoneet sairaaloihin.

_______________________________________________________________________________________

Gaius Original -kylpyhuone

Tukikaiteellinen allas, säilytyskaappi sekä tukikahvat ja -kaiteet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa osien keskinäinen sijoittelu ja etäisyydet on suunniteltu tukemaan käyttäjien itsenäistä liikkumista. Kestävät, märkänäkin miellyttävät materiaalit ja tilan hahmottamista helpottavat värit tukevat kylpyhuoneessa toimimista. Kylpyhuonetilassa mahtuu liikkumaan turvallisesti myös rollaattorilla ja pyörätuolilla.

Gaius Original -kylpyhuone on kehitetty yhteistyössä Gaius-säätiön, Puotilan vanhainkodin, Vanhustyön keskusliiton sekä arkkitehti Liisa Sieväsen ja arkkitehti Kirsti Pesolan kanssa.

Gaius Original -kylpyhuoneen tilaratkaisu

Gaius Original -suunnitteluohjeet >

________________________________________________________________________________________
 

Gaius Hospital -kylpyhuone

Gaius Hospital on paljon apua tarvitsevien käyttäjien ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin suunniteltu ratkaisu vaativaan ammattikäyttöön esimerkiksi sairaaloissa. Ratkaisussa on riittävästi tilaa suihkulaverille sekä kahdelle avustajalle ja potilasnosturille. Sen valmiit pohjaratkaisut ja apuvälineiden oikea sijoittelu mahdollistavat avustajien esteettömän ja ergonomisen työskentelyn. Ratkaisu tukee myös potilaiden omaehtoista liikkumista.

Gaius Hospital-kylpyhuone perustuu TKK:n arkkitehtiosaston tutkimukseen. Ratkaisu voitti Suomen Ergonomiayhdistyksen ergonomiapalkinnon vuonna 2004.

Gaius Hospital -kylpyhuoneen tilaratkaisu

Gaius Hospital -suunnitteluohjeet >