Sataedu Ulvila

Sataedu on Satakunnan koulutuskuntayhtymä, joka järjestää toisen asteen ammatillista perustutkinto-, lisä- ja täydennyskoulutusta. Ulvilan toimipisteellä järjestetään muun muassa sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että näyttötutkintona.

Ulvilan toimisteelle toimitettiin mallikylpyhuone, jota on tarkoitus käyttää MeWeT - Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology koulutustarkoituksessa. MeWeT-hankkeessa kehitetään uusimman hyvinvointiteknologian testaus-, kehitys- ja oppimisympäristö (TKI-O). TKIO-ympäristö kytkee hyvinvointiteknologian uusimman tiedon osaksi korjausrakentamisen sekä hoivan ja huolenpidon oppimista ja tukee etä- ja automaatioratkaisujen implementointia osaksi opetusta.