Sairaalat

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä on astunut voimaan 1.1.2018.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170241

Mallipohjat ovat uuden asetuksen mukaisia ja soveltuvat mm.:

 • sairaaloihin ja terveyskeskusten vuodeosastoille
 • kehitysvammayksiköihin

Lataa tästä uudet DWG kuvat:

Gaius Hospital Sense 

 • paljon apua tarvitseville käyttäjille ja avustettavaan toimintaan
 • hoiva- ja sairaalaympäristöihin
 • mahdollistaa suihkuvaunun käytön
 • mahdollistaa kattonostinjärjestelmän käytön

Gaius Hospital Classic

Gaius Hospital Sense XL

 • paljon apua tarvitseville käyttäjille ja avustettavaan toimintaan
 • hoiva- ja sairaalaympäristöihin
 • mahdollistaa suihkuvaunun käytön
 • mahdollistaa kattonostinjärjestelmän käytön

Gaius Hospital Sense 2XL

 • paljon apua tarvitseville käyttäjille ja avustettavaan toimintaan
 • hoiva- ja sairaalaympäristöihin
 • mahdollistaa suihkuvaunun käytön
 • mahdollistaa kattonostinjärjestelmän käytön