New test results of antimicrobial materials against bacteria and viruses

15.04.2020

In addition to good cleaning routines, the right material choices promote a hygienically safe environment. Antimicrobial materials reduce the number of microbes on surfaces even before cleaning. The efficacy of antimicrobial materials on viruses has also been studied and the positive results provide an indication of its efficacy against the coronavirus strain.

Läs mer

Finlands första seniorhotell “Ainola”

30.09.2019

Finlands första seniorhotell invigdes i september i Norra Hagalund i Esbo. Det vackra hotellet ligger i en grönskande omgivning och erbjuder förstärkt serviceboende av hög klass för kortare perioder dygnet runt eller del av dygnet.

Läs mer

EVICURES-projektet 2014–2016

27.01.2016

EVICURES-projektets målsättning är att utveckla en ny användarcentrerad planeringsmodell för planering av intensiv- och intensivövervakningsutrymmen. EVICURES är ett fortsättningsprojekt för projekten HospiTool och HospiCaseY. 

Läs mer

HygLi-projektsamarbete

27.01.2016

Vi är med i projektet Affärsverksamhet genom hygien som genomförs av Satakuntas yrkeshögskolas vatteninstitut WANDER och vars målsättning är att mellan projektets deltagare skapa samarbete som främjar affärsverksamheten inom hygieniska produkter och lösningar. 

Läs mer