EVICURES-projektet 2014–2016

27.01.2016

EVICURES-projektets målsättning är att utveckla en ny användarcentrerad planeringsmodell för planering av intensiv- och intensivövervakningsutrymmen. EVICURES är ett fortsättningsprojekt för projekten HospiTool och HospiCaseY. 

Les mer

HygLi-projektsamarbete

27.01.2016

Vi är med i projektet Affärsverksamhet genom hygien som genomförs av Satakuntas yrkeshögskolas vatteninstitut WANDER och vars målsättning är att mellan projektets deltagare skapa samarbete som främjar affärsverksamheten inom hygieniska produkter och lösningar. 

Les mer