Korpinen är en pionjär inom tillgänglighet.
Vi erbjuder behovsanpassade badrumslösningar.

Vår övertygelse är att alla människor skall ha samma möjligheter. Därför utvecklar vi ständigt effektiva lösningar som gör våra badrum tillgängliga för alla.

Tillgängligt – utom för mikrober

Design på individens villkor

Alla Gaius produkter är designade enligt Design for All-principen med hjälp av 1:1-modellen för utrymme. Professionella yrkesmänniskor från vårdbranschen och ledande designers har medverkat i formgivningsarbetet. Produkternas funktionalitet, materialval, dimensionering och placering i badrumsutrymmen är resultatet av grundligt gjorda tester. Gemensamt för alla Gaius-produkter är en design som tar i beaktande vårdtagarens särskilda behov, en utmärkt funktionalitet och högkvalitativa material som är lämpade för yrkesbruk. 

Material

Till våra produkter använder vi noggrant utvalda  material som håller i längden, som är enkla, säkra och hygieniska. Med hjälp av antibakteriella ytor minskas risken för infektioner att spridas.

Färg

Färg och kontrast har stor betydelse för hur utrymmen och avstånd uppfattas. Därför är både färgval- och belysning noggrant genomtänkt.

Design

Varje form är väl genomtänkt. God design ökar säkerheten och ger vårdpersonal möjlighet att arbeta på bästa ergonomiska sätt.

Visa produktalternativ

Vi hjälper dig.

GAIUS BADRUMSKONCEPT är designade för de med särskilda behov som äldre, funktionshindrade, demenssjuka samt andra grupper med särskilda behov. Designen grundar sig på år av forskning och tester som utvecklats i samarbete med ledande experter, professionella yrkesmänniskor från vårdbranschen samt användare av den.

Kontakta oss
'

Aktuellt

Finlands första seniorhotell “Ainola”

30.09.2019

Finlands första seniorhotell invigdes i september i Norra Hagalund i Esbo. Det vackra hotellet ligger i en grönskande omgivning och erbjuder förstärkt serviceboende av hög klass för kortare perioder dygnet runt eller del av dygnet.

Läs mer