Kontakt

Korpinen Sverige Filial

OBS. Filialens adress har ändrats.

Ny adress är
Paviljongvägen 3
132 40 SALTSJÖ-BOO.

 

Stefan Häll

Sales Manager
+46 8 219700
stefan.hall@korpinen.com

Sari Selenius

Projektkoordinator/Kundtjänst
+46 76 561 2087

Anu Pennanen

Account Manager
+358 9 5491 4427